TDB

Kurs Programı 28 Mayıs 2021 – Cuma

* 09:30 – 10:45
VİRAL HEPATİTLER
Ramazan İdilman, Hasan Özkan, Fehmi Tabak
09:30
Hepatit B: Mevcut İlaçlarla Tedavide Yaşanan Sorunlar / Tedaviyi Kesmek Mümkün mü?
Ulus Akarca
09:45
Hepatit B Tedavisi: Yeni ilaçlar
Cihan Yurdaydın
10:00
Hepatit C Tedavisi: Mevcut İlaçlar Yeterli mi ? Yeni İlaçlar Neler Getirebilir?
Sabahattin Kaymakoğlu
10:15
Hepatit D ve E Tedavisinde Yeni İlaçlar
Yasemin Balaban
10:30
Soru - Cevap

* 10:45 – 10:55
Oturum Arası

* 10:55 – 12:25
YAĞLI KARACİĞER VE ALKOLİK TEPATİT
Nurdan Tözün, Ahmet Bektaş, Bülent Kantarçeken
10:55
Güncel Tedavi
Yusuf Yılmaz
11:10
NAFLD’da Devam Eden Araştırmalar ve Ümit Vaat Eden İlaçlar
Murat Kıyıcı
11:25
NAFLD'da Endoskopik Tedaviler
Ümit Akyüz
11:40
NAFLD'da Metabolik Cerrahi
Hasan Altun
11:55
Alkolik Hepatit Tedavisi: Gut-Liver Eksenine Etkili İlaçlar ve Antiinflamatuvar İlaçlar
Bülent Değertekin
12:10
Soru - Cevap

* 12:25 – 12:35
Stant Gezme Arası

* 12:35 – 14:05
OTOİMMÜN VE METABOLİK KARACİĞER HASTALIKLAR
Çiğdem Arıkan, Sezen Özenirler, Ersan Özarslan
12:35
Hemokromatozis: Yeni Şelatörlerle Tedaviler
Halis Şimşek
12:50
Wilson: Standart Tedavi İhtiyaçları Karşılıyor mu? Yeni Neler Var?
Kadir Demir
13:05
Gaucher Hastalığında ve LAL Eksikliğinde Tedavi
Alper Yurci
13:20
Otoimmun Hepatit Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Fulya Günşar
13:35
Primer Biliyer Kolanjit ve Primer Sklerozan Kolanjit Tedavisinde Yeni İlaçlar, Yeni Yaklaşımlar
Galip Ersöz
13:50
Soru - Cevap

* 14:05 – 14:45
Öğle Arası

* 14:45 – 16:00
KARACİĞER TÜMÖRLERİ
Halis Şimşek, Mehmet Arslan, Orhan Sezgin
14:45
HCC Tedavisinde Yeni İlaçlar
Hikmet Akkız
15:00
Kolanjiokarsinom: Hedefe Yönelik Tedaviler; İmmunolojik Tedavi ve Diğerleri
Erdem Göker
15:15
Hiler Kolanjiokarsinom Tedavisinde Cerrahi Rezeksiyon ve Transplantasyon
İlgin Özden
15:30
Karaciğer Tümörlerinde Kemo/Radyoembolizasyon ve Eksternal Radyoterapi
Mustafa Parıldar
15:45
Soru - Cevap

* 16:00 – 16:10
Oturum Arası

* 16:10 – 17:25
KARACİĞER SİROZU / PORTAL HİPERTANSİYON
Ömer Özütemiz, Ömer Özbakır, İlyas Tuncer
16:10
Karaciğer Sirozunun Tedavisinde Statin Kullanımı: İyileştirici mi, Koruyucu mu?
Ayşe Aytaman
16:25
Antifibrotik İlaçların Bugünü ve Geleceği
Müjdat Zeybel
16:40
Splanknik Venöz Trombozda Yeni Antikoagulanlar
Meral Kayhan
16:55
Sirotik Portal Hipertansiyonda RAS İnhibisyonu: Yeni Bir Tedavi Seçeneği Olarak ACEi ve ARB
Fatih Beşışık
17:10
Soru - Cevap

* 17:25 – 17:35
Oturum Arası

* 17:35 – 19:15
PORTAL HİPERTANSİYONDA GİRİŞİMSEL TEDAVİLER
Erkan Parlak, Mehmet Demir, Galip Ersöz
17:35
Portal Hipertansiyon ve Girişimsel Radyoloji: Yeni Olan Ne Var?
Fatih Boyvat
17:50
Varis Kanamalarında Self-Expandable Metal Stent ve Diğer Uygulamalar
Fatih Tekin
18:05
Portal Hipertansiyonda Shunt / Shunt Dışı Cerrahinin Günümüzdeki Yeri
Sezai Yılmaz
18:30
Gastrik Varislerin Tedavisinde EUS Rehberliğinde Tedavi
Orhan Tarçın
18:45
Portal Bilopatide Endoskopik Tedaviler
Orhan Sezgin
19:00
Soru - Cevap

* 19:15 – 19:30
Oturum Arası
* 09:30 – 11:50
TEMEL BİLİMDEN KLİNİK UYGULAMAYA
Gizem Dinler Doğanay, Levent Doğanay
09:30
Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları ve Hepatoloji: 2020 Nobel Tıp ve Kimya Ödülleri, Klinisyen için Ne İfade Ediyor?
Levent Doğanay
10:00
Mutasyon Çeşitleri ve Mutasyon Tespit Adımları ve Yöntemleri: RT-PCR, Dijital Droplet PCR Uygulamaları ve Dizileme Teknolojisi
Jale Yıldız
10:25
Yeni Nesil DNA Dizileme ve Klinik Uygulamaları: Serbest Dolaşan Tümör DNAsı Tespiti
Gizem Alkurt
10:50
Viral Patojenlerde Moleküler Sürveyans, SARS-CoV-2 Deneyimi
Tugba Kızılboğa
11:20
Soru - Cevap

* 11:50 – 12:00
Oturum Arası

* 12:00 – 13:30
KLİNİSYEN İÇİN TEMEL GENETİK
Mithat Bozdayı
12:00
Tüm Genom Dizileme ve Trio Analiz ile Nadir Hastalık Çözümlemesi
İlker Karacan
12:20
Genom Varyantlarının Yorumlanması ve Klinik Patojenite Skorlamaları
İzzet Akçay
12:40
Vaka Örnekleri ile Genetik-Fenotip İlişkisi Kurulması Genetik Tanı Raporu Nasıl Okunmalıdır?
Buğra Ağaoğlu
13:00
Soru - Cevap

* 13:30 – 13:40
Oturum Arası

* 13:40 – 14:00
"Biyolojik Farmasötik Ajan Üretim Teknolojileri Geliştirme Merkezi: GLAB-BİYOFARMA" Proje Tanıtımı ve Moleküler Laboratuvar Gezisi
Levent Doğanay, Gizem Dinler Doğanay

* 14:00 – 14:15
Oturum Arası
* 14:15 – 16:15
MARGINAL DONORS
Yaman Tokat, Zeki Karasu, Gökhan Kabaçam
14:15
Normothermic Machine Perfusion for Liver Transplantation
Amelia Hessheimer
14:35
Pushing the Envelope in LDLT; Small for Size Syndrome and Understanding the Functional Anatomy of Liver
Deniz Balcı
14:55
Utilization of the Donors with Hepatitis B&C
Marina Berenguer
15:15
Fat and Liver Transplantation
Patrizia Burra
15:35
Non – human Donors; Xenotransplantation and Organ Printing
Burçin Ekser
15:55
Question & Answer

* 16:15 – 16:30
Break

* 16:30 – 18:10
EXPANDINGS THE LIMITS OF LIVER TRANSPLANTATION
Şükrü Emre, Nazia Selzner, Timuçin Taner
16:30
Futility in Liver Transplantation
Paolo Muiesan
16:50
Transplanting the Patient with Acute Alcoholic Hepatitis
Ahmet Gürakar
17:10
Transplanting the HCC Patient Beyond Milan Criteria
Prashant Bhangui
17:30
Transplanting the Patient with Non – HCC Malignancies; Future Perspectives of Transplant Oncology (CRC Liver Met, CCC, Carcinoid)
Gonzalo Sapisochin
17:50
Question & Answer

Kurslara katılım göstermek için kongre kaydınızın olması gerekmektedir.

Önemli
Tarihler