TDB

Bilimsel Program

PDF PROGRAM Bildiri Kitabı

 

Muzaffer Gürakar Salonu

19:30 - 19:50

KONGRE AÇILIŞI
Ramazan İdilman, Zeki Karasu

19:50 - 20:00

ARA

20:00 - 20:40

YÜCEL BATUR SEMİNERİ
Ulus Akarca, Çiğdem Arıkan

20:00

Genetic Cholestasis and Current Therapeutic Modalities
Saul J. Karpen

20:40 - 20:45

ARA

20:45 - 21:25

ATİLLA ÖKTEN SEMİNERİ
Nurdan Tözün, Levent Doğanay

20:45

Management of Acute Kidney Injury in Patients with Cirrhosis
Paolo Angeli

21:25- 21:30

ARA

21:30 - 21:50

ÖZDEN UZUNALİMOĞLU SEMİNERİ
Ramazan İdilman, Gökhan Kabaçam

21:30

Artifical Intelligence & Liver
Dorry Segev

 

Muzaffer Gürakar Salonu

 

Süleyman Yalçın Salonu

08:50 - 09:50

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Sabahattin Kaymakoğlu, Suna Yapalı, Şebnem Gürsoy

08:50 - 09:50

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Mesut Akarsu, Cemal Nuri Erçin, Selim Aydemir

08:50

SS-01 / 4-Phenyl butyric acid improves hepatic ischemia/reperfusion injury via decreasing endoplasmic reticulum strePS and affects ATP-Binding CaPSette Transporter Genes exprePSion levels
Alpaslan Tanoğlu

08:50

SS-07 / Erken ALT Normalizasyonunun HBV İlişkili HCC Gelişim Riski Üzerine Etkisi
Pınar Gökçen

08:57

SS-02 / Karaciğer Transplantasyonlu Hastaların Non İnvaziv Fibrozis Skorlarıyla Değerlendirilmesi
Yaren Nur Beloğlu

08:57

SS-08 / Outcome of COVID-19 in Patients with Autoimmune Hepatitis: an International Multi-Centre Study
Ersin Batibay

09:04

SS-03 / Karaciğer Transplantasyonu Olan Ergenlerde Beden Algısı ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi
Fatma İlknur Varol

09:04

SS-09 / Primer biliyer kolanjit hastalarında yaşam süresi ile ilişkili faktörler
Ahmet Alp Unat

09:11

SS-04 / Karaciğer transplantasyonu öncesi PET MRG de HCC evrelemesinde tümör heterojenite indeksi ve SUVmax'ın tanısal değerinin değerlendirilmesi
Bedriye Koyuncu Sökmen

09:11

SS-10 / Otoimmun pankreatit ve eşlik eden IgG4 ilişkili sklerozan kolanjit hastalarında medikal ve endoskopik tedavi deneyimi: vaka serisi
Muhammed Bahaddin Durak

09:18

SS-05 / Canlı Vericili Karaciğer Naklinde HLA Tayininin Rolü
Leman Damla Ercan

09:18

SS-11 / Karaciğer Transplantasyonunda Covid-19 Sıklığı Ve Risk Faktörleri
Deniz Seyithanoğlu

09:25

SS-06 / Karaciğer nakil alıcılarında transient elastografi (Fibroscan) yönteminin karaciğer sertlik ölçümündeki tanısal doğruluğu
Zeynep Melekoğlu Ellik

09:25

SS-12 / Otoimmün karaciğer hastalıklarında epidemiyoloji ve tedavi özellikleri
Buğra Kaan Bahçeci

09:32

Tartışma

09:32

Tartışma

09:50 - 10:00

ARA

09:50 - 10:00

ARA

10:00- 11:10

KARACİĞER HASTALIKLARI VE OTOANTİKORLAR
Ahmet Sedat Boyacıoğlu, Fulya Günşar, Hadi Yaşa

10:00 - 11:10

NAFLD & NASH TANIMLAR, EPİDEMİYOLOJİ, TANI
Yusuf Yılmaz, Ülkü Sarıtas

10:00

Karaciğer Hastalıkları ile İlişkili Otoantikorlar ve Moleküler Yapıları
Muhammet Yüksel

10:00

NAFLD’dan MAFLD’a Terminoloji - Aynı mı? Farklı mı? 
Nurdan Tözün

10:15

Otoantikorların Ölçüm Yöntemleri ve Sonuçlarının Yorumlanması
Umut Kalyoncu

10:15

NASH’de Non-invaziv Testlerde Yeni Ne Var? Biyopsi Hala “Olmazsa Olmaz” mı?
Arif Coşar

10:30

Otoantikor Pozitifliklerinin Epidemiyolojisi ve Klinik Önemi
Nilüfer Alpay Kanıtez

10:30

NAFLD Hastasında Hepatolog Gözüyle 2021’de Tip-2 DM Tedavisi
Kadir Demir

10:45

Otoimmunite ve Primer İmmun Yetmezlik İlişkisi
Deniz Çağdaş Ayvaz

10:45

NAFLD Hastasında 2021’de Dislipidemi ve Hipertansiyon Tedavisi
Cansın Tolunay

11:00

Tartışma

11:00

Tartışma

   

11:20

TKAD - NAFLD Çalıştay Raporu
Dinç Dinçer

11:45 - 11:55

ARA

11:45 - 11:55

ARA

11:55 - 13:05

KARACİĞER VE GEBELİK
Sadettin Hülagü, Sait Bağcı, İlyas Tuncer

11:55 - 13:05

MİKROBİYOTA VE KARACİĞER
Tarkan Karakan, Birol Özer

11:55

Gebelikte Görülen Karaciğer Hastalıklarının Yönetimi
Fatih Güzelbulut

11:55

Barsak – Karaciğer Aksisi
Bilal Toka

12:10

Gebelikte Otoimmün Hepatit Yönetimi
Nergis Ekmen

12:10

NAFLD/MAFLD - Mikrobiyotanın Rolü
Gökhan Güngör

12:25

Siroz Hastasında Gebelik: Riskin Değerlendirilmesi ve Yönetim
Hale Gökcan

12:25

Yapay Zeka ve Mikrobiyata
Özkan Ufuk Nalbantoğlu

12:40

Karaciğer Transplantasyonu Olmuş Hastada Gebelik – Nelere Dikkat Etmeliyim?
Murat Harputluoğlu

12:40

Primer Sklerozan Kolanjit'de Mikrobiyotanın Rolü ve Fekal Transplantasyon
Ahmet Uygun

12:55

Tartışma

12:55

Tartışma

13:05 - 13:15

ARA

13:15 - 13:40

ALİ ÖZDEN SEMİNERİ
Cihan Yurdaydın, Yücel Üstündağ

   

13:15

Acute on Chronic Liver Failure 
Shiv Kumar Sarin

   

13:40 - 13:50

ARA

   

13:50 - 14:30


UYDU SEMPOZYUMU / GİLEAD

Hayatın Akışında KHB Buluşmaları: Vemlidy Deneyimi

Sabahattin Kaymakoğlu
Selim Gürel

   

14:30 - 15:15

ÖĞLE ARASI

   

15:15 - 15:55


UYDU SEMPOZYUMU / ABDİ İBRAHİM


Ülke Güncelinde Kronik Hepatit B Tedavisi
Fatih Beşışık
Ramazan İdilman

   

15:55 - 16:05

ARA

   

16:05 - 17:15

SİROZLU HASTADA ANTİAGREGAN VE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI
Murat Tuncer, Orhan Özgür, Yüksel Gümürdülü

16:05 - 17:15

HEPATOSELÜLER KARSİNOMA PATOGENEZİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE
Fatih Beşışık, Aliye Soylu, Dinç Dinçer

16:05

Karaciğerin Vasküler Hastalıklarında Antikoagülan Tedavi
Ufuk Avcıoğlu

16:05

Hepatoselüler Karsinoma Patogenezi: FGF-MAPK Aksını Hedefleyen Tedaviler
Ali Canbay

16:20

Sirotik Hastada Karaciğer Hastalığı Dışındaki Endikasyonlarla Antiagregan-Antikoagulan Kullanımı?
Burçak Kayhan

16:20

Büyük/Multifokal HCC’de Biyopsi Sonuçları Güvenilir midir? Likit Biyopsilerin Önemi Artıyor mu?
Serkan Yaraş

16:35

Sirotik Hastalarda Progresyonunu Yavaşlatmak için Antikoagulan Tedavi?
Murat Saruç

16:35

NASH Sebepli Hepatoselüler Karsinoma'da Hepatokinler ve Adipokinler
Ali Canbay

16:50

Budd Chiari ve Portal Ven Trombozlu Hastalarda Transplantasyon Sonrası Antikoagulan Tedavi?
Sezgin Barutçu

16:50

Tüm Hastalarda Moleküler/Genomik Profil Çalışılmalı mı? Ne Zaman?
Engin Altıntaş

17:05

Tartışma

17:05

Tartışma

17:15 - 17:25

ARA

   

17:25 - 18:05

HANEFİ ÇAVUŞOĞLU SEMİNERİ
Ömer Özütemiz, Murat Akyıldız

   

17:25

Role of Albumin "and Replacement Therapy" in Cirrhotic Patients
Rajiv Jalan

   

18:00 - 18:15

ARA

   

18:15 - 19:25

DEKOMPANSE OLMUŞ ALKOLİK SİROZ İLE AKUT ALKOLİK HEPATİTİ AYIRALIM
Zeki Karasu, Murat Zeytunlu, İlker Turan

18:15 - 19:25

VİRAL HEPATİTLER
Sabahattin Kaymakoğlu, Mehmet Koruk, Firdevs Topal

18:15

Epidemiyolojik Farklar
Gupse Adalı

18:15

Hepatit B'de Biyobelirteçler
Suna Yapalı

18:30

Klinik Farklar
Cemal Nuri Erçin

18:30

Gebelikte Viral Hepatitler
Enver Üçbilek

18:45

Tedavideki Farklar
Murat Akyıldız

18:45

Antiviral Tedavi Karaciğer'de Kanser Riskini Azaltır mı?
Kendal Yalçın

19:00

Transplantasyon Endikasyonundaki Farklar
Murat Dayangaç

19:00

Dekompanse Sirozlu HBV'li Hasta NA Tedavisi Sonrası  Kompanse Duruma Dönebilir mi?
Emre Yıldırım

19:15

Tartışma

19:15

Tartışma

19:25 - 19:35

ARA

   

19:35 - 20:15

ABDULKADİR DÖKMECİ SEMİNERİ
Şükrü Emre, Ramazan İdilman

   

19:35

Surgery in Patients with Cirrhosis 
Patrick S. Kamath

   

20:15 - 20:20

ARA

   

20:20 - 21:00

SALİH ÇOLAKOĞLU SEMİNERİ
Hikmet Akkız, Yasemin Balaban

   

20:20

Gut Microbiota Modulation and Fecal Transplantation in the Management of Chronic Liver Disease: with a Special Focus on Hepatic Encephalopathy
Jasmohan BAJAJ

   

 

Muzaffer Gürakar Salonu

 

Süleyman Yalçın Salonu

 

Burhan Kayhan Salonu

08:50 - 09:50

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Ahmet Uyanıkoğlu, Murat Akyıldız, Özlem Yöner

08:50 - 09:50

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Vedat Göral, Fulya Günşar, İrfan Koruk, Altuğ Şenol

08:50 - 09:50

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Mehmet Demir, Yüksel Seçkin, Cem Koçkar

08:50

SS-13 / Parsiyel hepatektomi sonrası Deksketoprofen Trometamol'ün karaciğer rejenerasyonuna etkisi
Cahide İnci Şahin

08:50

SS-19 / Farklı karaciğer hastalıklarında non-invaziv fibrozis göstergelerinin karaciğer biyopsisi ile uyumu ve birbirleriyle karşılaştırılması
Nilay Danış

08:50

SS-25 / Progresif Familyal Intrahepatik Kolestaz'larda Karaciğer Transplantasyonu: Uzun Dönem Sonuçlar ve Komplikasyonlar
Elif Özdoğan

08:57

SS-14 / Covid-19 hastalarında bilirubin düzeyi hastalığın seyrini etkiliyor mu?
Berat Ebik

08:57

SS-20 / Karaciğer Sertliği COVID-19 Hastalığının Şiddeti ve Prognozunu Tahmin Edebilir mi?: Prospektif FibroScan Çalışması
Coşkun Özer Demirtaş

08:57

SS-26 / Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonu- Karaciğer Tutulumu
Nuray Uslu Kızılkan

09:04

SS-15 / Covid-19 Hastalarında Non-invaziv Fibrozis Markerlarının ve Hepatosteotozun Prognostik Önemi
Dilara Turan

09:04

SS-21 / Kan testi parametrelerinin eklenmesi Fibroscan’ın karaciğer fibrozisini tahmin değerini arttırmamaktadır
Nilay Danış

09:04

SS-27 / Kronik Hepatit B'li Hastalarda Significant Fibroz ve Sirozun Öngörülmesinde Gama-Glutamil Transpeptidaz-Trombosit Oranı (GPR): Tedavi Kararını Öngörmede Kullanabilir miyiz?
Özgür Bahadır

09:11

SS-16 / Ornidazol ile İlişkili Hepatotoksisite: Son 10 Yılda Hastaneye Yatırılan 24 Hastanın Değerlendirilmesi
İlker Turan

09:11

SS-22 / Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığında Bütün Sebeplere Bağlı Mortalite İle İlişkili Faktörler
Aysel Mammadyarzada

09:11

SS-28 / Çocukluk Çağı Wilson Hastalığı İzleminde Uzun Süreli Bakırdan Kısıtlı Diyet Gerekli Midir?
Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen

09:18

SS-17 / Mantar ilişkili akut hepatotoksisitede on yıllık tek merkez deneyimi
Ozan Fatih Sarıkaya

09:18

SS-23 / Kanama ile komplike olan portal gastropatili hastaların tedavisinin özellikleri
Zahid Samir Afandiyev

09:18

SS-29 / Kronik Hepatit C Farkındalığı ve Koronavirüs Pandemisinin Etkisi
Sezgin Barutçu

09:25

SS-18 / Yerdel 3 portal ven trombozu ve portal ven stenozu olan hastalarda karaciğer nakli sırasında portal akımı artırmak için trombektomi ile intraoperatif balon dilatasyonunun birlikte kullanımı
Eryigit Eren

09:25

SS-24 / Yubi-wakka" (El Çember) Testi ve "O Halka" Testi: Son Aşama Karaciğer Hastalığında Sarkopeniyi Tespit Etmek İçin Pratik Bir Araç, bir Pilot Çalışması
Hatice Rızaoğlu Balcı

09:25

SS-30 / Hepatit C ile enfekte hemodiyaliz hastalarında ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir ve ritonavir kombinasyon tedavisinin uzun dönem sonuçları
Yasemin Gökden

09:32

Tartışma

09:32

Tartışma

09:32

Tartışma

09:50 - 10:00

ARA

09:50 - 10:00

ARA

09:50 - 10:00

ARA

10:00 - 11:10

PEDİATRİK HEPATOLOJİ
Figen Özçay, Zarife Kuloğlu, Tülay Erkan

10:00 - 11:10

YAŞLILIK ve KARACİĞER
Yılmaz Çakaloğlu, İbrahim Halil Bahçecioğlu, Murat Taner Gülşen

10:00 - 11:10

COVID-19 ve KARACİĞER
Kamil Özdil, Yavuz Beyazıt

10:00

Çocuklarda NAFLD Epidemiyoloji ve Doğal Seyri?
Fulya Gülerman

10:00

Hücresel Yaşlanmanın Temel Konseptleri
Nilay Danış

10:00

COVID-19’da Hepatik Manifestasyonlar ve Klinik Önemi
Elmas Kasap

10:15

Her Yağlı Karaciğer NAFLD/NASH mi? - Genetik Bakış Açısı
Sinan Sarı

10:15

Karaciğer Mikrosirkülasyonu ve Sinüzoidal Yapılar Üzerine Yaşlanmanın Etkileri
Binnur Pınarbaşı

10:15

Kronik Karaciğer Hastalarında COVID-19
Hakan Dursun  

10:30

NAFLD Kılavuz Önerisi 
Engin Tutar

10:30

Yaşlanan Karaciğer Morfolojisi ve Yaşlı Hepatositlerin Mikroskobik ve Moleküler Özellikleri
Ali İbrahim Hatemi

10:30

Karaciğer Transplantlı Hastalarda COVID-19 ve TKAD Sonuçları
Gökhan Kabaçam

10:45

NASH'de İmmun Aktivatörlerin Rolü, Tanı ve Tedavideki yeri 
Çiğdem Arıkan

10:45

Yaşlılardaki Karaciğer Hastalıkları
Enver Dolar

10:45

Karaciğer ve COVID-19: Hepatotoksisite ve İlaç Etkileşimleri Sorun mu? 
Aslı Örmeci  

11:00

Tartışma

11:00

Tartışma

11:00

Tartışma

11:10 - 11:20

ARA

11:10 - 11:20

ARA

11:10 - 11:20

ARA

11:20 - 12:30

HEPATOPATOLOJİ PANEL: HEPATOSELÜLER KARSİNOMA VE KOLANJİO KARSİNOMALAR
Funda Yılmaz, Gülen Akyol, Cenk Sökmensüer

11:20 - 12:30

SİROZ VE AKUT BÖBREK HASARI
Hilmi Ataseven, Mesut Akarsu, Şebnem Gürsoy

11:20 - 12:30

MİKROBİYOTA
Ahmet Uygun, Nihat Okçu  

11:20

Hepatoselüler Karsinomada Yeni Sınıflamalar
Nesrin Turhan

11:20

Sirozlu Hastada Renal Fonksiyon Bozukluğu: Yeni Tanım ve Sınıflandırma
Dinç Dinçer

11:20

Konakçı Mikrobiata Etkileşiminde Küçük Metabolitler
İshak Özel Tekin

11:35

Hepato-kolanjioselüler Karsinoma
Deniz Nart

11:35

Böbrek Biomarker'larının Sirozda Kullanımı 
Aydın Türkmen

11:35

Bakteri Kavramının Ötesinde: İntestinal Mikrobiata
Mustafa Altındiş

11:50

Pankreatikobiliyer Açılım Anomalilerinin Biliyer Kanser Patogenezindeki Etkileri
Volkan Adsay

11:50

Sirozda Hiponatremi Yönetimi 
Osman Özdoğan

11:50

Genetik Mühendislik Ürünü Bakteriler / Bakteriyofaj Tedavileri
Orhan Özcan

12:05

Tartışma

12:05

Vücut Dışı Karaciğer/Böbrek Destek Cihazları; Endikasyonlar, Faydalar, Gereksiz Kullanımlar
Oğuz Fatih Önder

12:05

Karaciğer Hastalıklarında Fungal Mikobiyotanın Rolü
Tarkan Karakan

   

12:20

Tartışma

12:20

Tartışma

12:30 - 12:40

ARA

       

12:40 - 13:20


UYDU SEMPOZYUMU - ABBVIE

Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Tedavisinde Yeni Bir Sayfa ve Pandemide Eliminasyon

Yılmaz Çakaloğlu
Selim Gürel

       

13:20 - 14:05

ÖĞLE ARASI

       

14:05 - 15:20

PRİMER BİLİYER KOLANJİT, PRİMER SKLEROZAN KOLANJİT, ÖRTÜŞME SENDROMLARI, IgG4 İLİŞKİLİ KOLANJİT
Fulya Günşar, Seren Özenirler, Sezgin Vatansever

14:05 - 15:30

NORMAL KİLOLU NAFLD
Ramazan İdilman, Rukiye Vardar, Ayhan Hilmi Çekin

14:05 - 15:30

ENDOSKOPİK USG 
Mehmet İbiş, Mehmet Cindoruk, Müjde Soytürk

14:05

Primer Biliyer Kolanjit, Primer Sklerozan Kolanjit Patogenezinde Yeni Ne Var?
Cumali Efe

14:05

Epidemiyoloji; Batıda ve Doğuda Durum Farklı mı?
Ömer Topalak

14:05

Portal Hipertansiyon Değerlendirmesinde EUS: Portal Basınç Gradyent Ölçümü 
Fatih Albayrak

14:20

Primer Sklerozan Kolanjit Zemininde Gelişen Kolanjiokarsinoma Hastasına Yaklaşım
Burak Özşeker

14:20

Patofizyolojik Mekanizmalar: Yağ Doku Disfonksiyonu? Gen/Mikroçevre Etkileşmesi?
İlker Turan

14:20

EUS Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi
Mehmet Bektaş

14:35

Varyant Sendromlar; Nerelerde Hata Yapıyoruz?
Ersan Özaslan

14:35

Klinik Seyir: Obeslerden Farklı Yönler Var mı?
Cem Aygün

14:35

EUS Eşliğinde Biliyer Drenaj
Bahattin Çiçek

14:50

IgG4 İlişkili Kolanjit - Püf Noktaları Neler? (Ne Zaman Şüphelenelim? PSK’dan Nasıl Ayırt Edelim? Tedavi)
Filiz Akyüz

14:50

Tedavi: Hedef Yağı mı Azaltmak Yoksa Altta Yatan Risk Faktörlerinin Eliminasyonu mu?
Alpaslan Tanoğlu

14:50

EUS Eşliğinde İntrahepatik Port-Sistemik Şant
Yücel Üstündağ

15:05

Tartışma

15:05

Tartışma

15:05

Tartışma

15:20 - 15:30

ARA

       

15:30 - 16:10


UYDU SEMPOZYUMU

Hayat Bulan Vakalar: Kronik Hepatit B Deneyimlerimiz

Salih Ulus Akarca

       

15:30

Olgu Sunumlarıyla TDF ve ETV Tedavi Deneyimlerimiz
Fulya Günşar

       

15:50

Olgu Sunumlarıyla Yeni Dönemde Hepatit B ve İmmun Baskılanmış Hastada Kronik Hepatit B Deneyimlerimiz
Bülent Yıldırım

       

16:10 - 16:20

ARA

       

16:20 - 17:30

ACUTE & ACUTE ON CHRONIC LIVER FAILURE
Bülent Değertekin

       

16:20

Management of Acute Autoimmune Hepatitis; From Steroids To Transplantation
Michael Manns

       

16:40

Management of Acute Liver Failure And Acute On Chronic Liver Failure; Differences and Similarities
Constantine Karvellas

       

17:00

Liver Transplantation For Acute On Chronic Liver Failure
Vinay Sundaram

       

17:20

Discussion

       

17:30 - 17:40

ARA

       

17:40 - 18:50

KLİNİK HEPATOLOJİ
Macit Gülten, Sabite Kaçar, Tahir Buran

17:40 - 18:50

SİROZ DIŞI PORTAL HİPERTANSİYON
Ayşe Aytaman, Kubilay Çınar

17:40 - 18:50

KARACİĞER TRANSPLANTASYON
Zeki Karasu, Murat Aladağ, Murat Dayangaç

17:40

Sirozlu Hastada Sarkopenik Obesitenin Değerlendirilmesi
H. Savaş Göktürk

17:40

Siroz Dışı Portal Hipertansiyon Tanımında ve Tanısında Kafa Karışıklığını Giderelim
Abdullah Sonsuz

17:40

Karaciğer Nakillerinde Ülkemizde Güncel Durum
Fatih Kaciroğlu

17:55

Sirozlu Hastada Trombopoetin Reseptör Agonistlerinin Kullanımı
Salih Boğa

17:55

Sistemik Hastalıklara Eşlik Eden Siroz Dışı Portal Hipertansiyon
Ebubekir Şenateş

17:55

Nefrolog Gözüyle Karaciğer Transplant Hastasında Böbrek Yetmezliği ve Proteinüri Yönetimi
Hüseyin Töz

18:10

Sirozlu Hastada PPI Kullanımı
Mehmet Koruk

18:10

Siroz Dışı Portal Hipertansiyon Tedavisinde Vasküler/Girişimsel Yaklaşımlar
Bora Peynircioğlu

18:10

İntihar Amaçlı İlaç Kullanımı Sonrası / Madde (Marijuana vs.) Kullanımına Bağlı AKY – Transplantasyon Kontrendike mi?
Genco Gençdal

18:25

Sirozlu Hastada Beta Bloker Kullanımı
Aydın Köksal

18:25

Siroz Dışı Portal Hipertansiyon Tedavisinde Medikal Yaklaşımlar
Feyza Gündüz

18:25

TKAD-HBIG Protokol
Mesut Akarsu

18:40

Tartışma

18:40

Tartışma

18:40

Tartışma

18:50 - 19:00

ARA

       

19:00 - 19:40

MEHMET YÜCESOY SEMİNERİ
Ömer Özbakır, Kadri Güven

       

19:00

The Role of Neutrophils in Liver Disease Development and Progression
Gyongyi Szabo 

       

19:40 - 19:45

ARA

       

19:45 - 20:25

FARUK MEMİK SEMİNERİ
Selim Gürel, Cumali Efe

       

19:45

Liver Disease in Adults with Variants in the Cholestasis-related Genes ABCB11, ABCB4 and ATP8B1
Richard Thompson

       

20:25 - 20:30

ARA

       

20:30 - 21:10

TANKUT İLTER SEMİNERİ
Ayşe Aytaman, Zeki Karasu

       

20:30

Reproductive Health and Liver Disease
Norah Terrault

       

21:10 - 21:15

ARA

       
21:15 - 21:30
KAPANIŞ TÖRENİ
Ramazan İdilman, Zeki Karasu
       
Önemli
Tarihler